EFT - Emotionally Focused Therapy

Emotionally Focuses Therapy, EFT is één van de bouwstenen van de online relatietherapie van Jouw Liefde. De relatietherapie bestaat uit 13 stappen en net als in de gesprekken bij de EFT relatietherapeut zijn hechting en emotieregulatie onderwerpen waar dieper op wordt ingegaan.

Grondleggers

Het zijn Sue Johnson en John Gottman die zich sterk hebben gemaakt om binnen de relatietherapie te kijken naar de invloed van emoties op het gedrag. De kennis wordt al meer dan 30 jaar met succes toegepast.

Wat is EFT

EFT is een model voor relatietherapie dat liefde en emoties centraal stelt. Het model vertrekt vanuit de hechtingswijze en is wetenschappelijk onderbouwd. De therapie streeft naar een betere emotionele omgang en verbinding van de partners binnen een liefdesrelatie.
Jouw Liefde heeft het model verrijkt met bewustzijn inzichten en bezinningstechnieken uit de antroposofie.

Handvaten

De handvaten van de online relatietherapie van Jouw Liefde beperken zich tot de relatie tussen twee partners, maar de kennis die wordt opgedaan is toepasbaar op alle intermenselijke relaties.
online relatietherapie
Liefdevolle intieme relatie
Winkelwagen
error: Content is protected !!