Waarom RELATIETHERAPIE?

Waarom relatietherapie?

Waarom relatietherapie? De ruzies, leugens, ontrouw, negativiteit, respectloosheid, agressie, het onbegrip, gebrek aan affectie en intimiteit of sleur, jij bent er helemaal klaar mee. Er dient iets te veranderen in jullie relatie. De online relatietherapie van Jouw Liefde kan hierbij helpen.

Duidelijkheid door online relatietherapie

Zelf doen

De online relatietherapie van Jouw Liefde kunnen jullie zelfstandig doorlopen. In 13 stappen wordt duidelijk ‘OF’ een ‘SAMEN’ (nog) mogelijk is en ‘HOE’ jullie dit kunnen bereiken.
Zijn er tijdens het doorlopen van de online relatietherapie vragen over één van de 13 stappen, dan mag je die kosteloos stellen aan je vaste relatiecoach.

Starten met de online relatietherapie?

Het begint met het bestellen van de online relatietherapie.  Na de betaling ontvang je binnen 5 minuten een inlogcode en de contactgegevens van jullie vaste relatiecoach. Met deze informatie kunnen jullie direct starten met de online relatietherapie.

Liever begeleiding door relatiecoach (additioneel)

Als aanvulling op de online relatietherapie is het mogelijk om samen of individueel één of meerdere stappen te doorlopen onder begeleiding van je vaste relatiecoach. Het inschakelen van je vaste relatiecoach kan direct vanaf het begin of na het doorlopen van één of meerdere stappen.
Het tarief voor de gesprekken met de relatiecoach is € 125,- inclusief BTW per gesprek van maximaal 1,5 uur. Dit reken je direct af met de relatiecoach.

Wat kost online relatietherapie?

Voor € 179,- inclusief BTW hebben jij en je partner één jaar onbeperkt toegang tot de online relatietherapie van Jouw Liefde.

Vragen over de opbouw van de online relatietherapie?

Heb je vragen over de opbouw van de online relatietherapie? Stel ze via WhatsApp aan de medewerkers van onze servicedesk.

Waarom relatietherapie in de praktijk?

In het overzicht zie je een aantal van de redenen waarom onze klanten een beroep doen op de online relatietherapie van Jouw Liefde. In de praktijk is het vaak een combinatie van verschillende redenen. We hebben in ons onderzoek gevraagd naar de hoofdreden.
Waarom kiezen voor online relatietherapie Percentage
Op elkaar uitgekeken (Bore-out) / gebrek aan aanraking en geborgenheid
30%
Beschadigd vertrouwen (onthecht)
24%
Botsende karakters
22%
Ontrouw
18%
Verschillende toekomstplannen
15%
Sociale of culturele verschillen
9%
Financiële instabiliteit
8%
Gezondheidsproblemen
5%
Kinderwens of discussies over kinderen
5%
Verslavingsproblematiek (drank, drugs, gokken, etc.)
5%
Seksuele problemen
4%
Verbale en/of fysieke agressie
4%
Andere redenen
12%

Relationele behoeften

In de online relatietherapie van Jouw Liefde streven we naar een duurzame liefdevolle intieme relatie. Een relatie waarbinnen jij je geliefd, gewaardeerd en gerespecteerd voelt.
De duurzame liefdevolle intieme relatie vervult drie belangrijke relationele behoeften:
  • Behoefte aan hechting
  • Behoefte aan samen
  • Behoefte aan eigen ruimte

Behoefte aan hechting

Hechting gaat over de behoefte aan emotionele verbinding binnen een liefdesrelatie. Denk hierbij aan de behoefte aan liefde, waardering, intimiteit, steun en veiligheid. Er dient sprake te zijn van een veilige hechting tussen beide partners. Dit uit zich in emotionele stabiliteit, gezonde intimiteit en gelijkwaardigheid.
Is er sprake van verschillende hechtingsstijlen tussen twee partners, dan is het goed om te kijken naar de oorsprong en de invloed hiervan op jullie relatie.

Behoefte aan samen

Met behoefte aan samen bedoelen we de behoefte aan samen (maatschappelijk) functioneren. Partners in een liefdesrelatie vormen een ‘functionele’ eenheid op maatschappelijk, sociaal, financieel en juridisch gebied. De relatie dient ook te voldoen aan zorgtaken, zoals de zorg voor kinderen of zieke familieleden.
De relatie moet ook voorzien in andere sociale functies zoals het onderhouden van sociale contacten, in werk en inkomen, woning en levensbehoeften.  De meeste paren wonen samen en vormen een juridische eenheid, zijn samen verantwoordelijk en aansprakelijk.
Het komt regelmatig voor dat partners zich meer bezighouden met maatschappelijke taken, dan dat ze samen tijd doorbrengen voor een goed gesprek. Gesprekken waarin zaken worden afgestemd, geregeld en taken verdeeld. Wordt dit niet goed gedaan, dan ontstaat er een disfunctioneren van één of beide partners wat leidt tot ontevredenheid binnen de relatie.
In de praktijk komt het veel voor dat partners wel een goede functionele eenheid hebben, maar dat de emotionele verbinding is aangetast.

Behoefte aan eigen ruimte

Binnen de relatie dient er een volwaardige eigen ruimte te zijn voor de individuele behoeften. Hiermee bedoelen we o.a. de eigen ontwikkeling, eigen identiteit, eigen carrière, eigen ruimte, eigen mening en eigen sociale contacten.
Teveel compromissen en aanpassingen ten behoeve van de relatie en tevredenheid van de ander kunnen later leiden tot onvrede, verstoring en afstand in de relatie. Er dient een gezonde balans te zijn tussen geven en nemen. Dit evenwicht mag even verstoord zijn, maar hoort zich altijd weer spontaan te  herstellen.

Wanneer conflicten niet worden uitgesproken, of als één partner erg domineert en de ander te veel inschikt, kan dit eveneens leiden tot verstoring en onbalans. Als we het model van Thomas Kilmann erbij pakken, dan streven we in de online relatietherapie van Jouw Liefde naar de ‘uil’-variant.

waarom relatietherapie

Realiteit

Relationele behoeften gaan niet louter over hechting en affectieve behoeften. Met elkaar communiceren en elkaar begrijpen zijn zeker zo belangrijk om compromissen te sluiten, afspraken te maken, om te zorgen en te organiseren.
Verstoring op het vlak van hechting zal direct de kwaliteit van de hechtingsband aantasten en de partners dienen deze waar mogelijk te herstellen. Voorbeelden zijn het schenden van vertrouwen, uit elkaar groeien door te weinig tijd samen of afname van passie en affectie.
Verstoringen op de vlakken van samen en eigen ruimte zullen de hechtingband niet direct aantasten, maar als ze niet worden opgelost, kunnen ze dit op den duur wel gaan doen. Voorbeelden zijn stress door aanhoudende geldproblemen, werkproblemen, sociale of psychische problemen.
De voortdurende problemen leiden tot groeiende frustratie, ergernissen, ruzies of verlies aan respect.
Naarmate er aan de behoeften wordt voldaan kan de relatie zich blijven ontwikkelen en wordt de liefdesband steeds sterker.

Blog

Meer nieuws rond online relatietherapie en Jouw Liefde vind je op onze blog.
Waarom relatietherapie? Het gaat om Jouw Liefde!
Winkelwagen
error: Content is protected !!