Stap 5 - Omgaan met kritiek (deel 1)

Hoe je met kritiek omgaat heeft vaak direct invloed op de sfeer en indirect op het vertrouwen in de relatie. Doen jij of je partner niets met de kritiek, dan wordt er niet naar een oplossing gezocht. Hoe de kritiek wordt geuit is zeer bepalend.
Als er al spanningen en irritaties zijn, is de kritiek meestal niet opbouwend. Bij relatieproblemen is de opmerking ‘Jij kan niet tegen kritiek’ de bekende ‘olie op het vuur’.  Beide partners zitten dan volledig in de emotie. Wil een van de partners opbouwende kritiek geven, dan is het beter om dit op een rustig moment te doen.
Je stem verheffen wanneer je kritiek wilt geven of krijgt is evenmin constructief. In de realiteit voelen veel mensen die kritiek krijgen zich aangevallen, ook als het opbouwende kritiek is.
Het tegenovergestelde is wanneer er geen kritiek wordt geleverd en de ene partner continu om goedkeuring vraagt of waarin geen tegengas wordt gegeven (door het stellen van grenzen). Dit kan beide partners helemaal leegzuigen qua energie. De problemen blijven bestaan en er wordt niets mee gedaan.

Actie:

  • Neem rustig de tijd om na te denken hoe jij en je partner met kritiek om gaan.
  • Noteer enkele recente voorvallen waarin er kritiek was of juist niet en hoe jullie hier beiden mee zijn omgegaan.
  • Doorlooptijd: minimaal 1 week.
Winkelwagen
error: Content is protected !!