Stap 12 - Partnergesprek (deel 2)

Het partnergesprek is het eerste doel waar je in de afgelopen 11 stappen naartoe hebt gewerkt. Je hebt jezelf en je relatie ‘kritisch’ bekeken en gaat in alle sereniteit het gesprek aan met je partner, zonder dat jij je aangevallen voelt!

Leidraad

De leidraad voor het gesprek, zoals besproken in stap 11, helpt jullie om structuur in het gesprek te houden.

Het gesprek

Luister aandachtig naar wat je partner zegt, val niet in de rede en schrijf op wat je partner zegt. Als een van de partners de andere in de reden valt of verwijten begint te maken, dan wordt het gesprek beëindigd voor 10 minuten. Blijkt dat het dan nog niet lukt, dan is het verstandig om een nieuwe afspraak te maken en een neutrale persoon (eventueel relatiecoach) het gesprek te laten leiden.

Verslag

Hebben jullie gekozen voor het aanwezig zijn van een neutrale persoon, dan kan deze eventueel een gespreksverslag maken als jullie dat wensen.

Overpeinzing

Door jou en je partner zijn er in het gesprek dingen gezegd die herkenbaar, confronterend of emotioneel zijn. Neem een week de tijd om erover na te denken en te voelen wat het met je doet.

Extra partnergesprek

Het kan zijn dat jullie nu zo in gesprek zijn dat niet alle onderwerpen in één partnergesprek besproken kunnen worden. Dan kun je een extra partnergesprek inplannen, voordat jullie naar stap 13 gaan. Alle gespreksonderwerpen dienen te zijn besproken, voordat jullie de volgende stap zetten.

Nieuwe afspraak

Om de vaart erin te houden maken jullie een vervolgafspraak (stap 13), dit is het meest cruciale moment in de relatietherapie. Het is een gesprek over je gevoel.  Plan de afspraak niet later dan twee weken na het laatste partnergesprek. Ter voorbereiding op dit gesprek ga je door naar de volgende stap.

Actie:

  • Zoek een rustig moment om alles wat jullie hebben besproken te doorvoelen.
  • Doorlooptijd: maximaal 2 weken tot het volgende partnergesprek.
Winkelwagen
error: Content is protected !!